Dotace POV Jihočeského kraje 2022

Projekt "Náves Hajany p.č. 930/1 - revitalizace, zpevněné plochy, komunikace a autobusové stanoviště " byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje částkou ve výši 271 000 Kčv rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2022.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992