Vodní nádrž Hajany - stavební úpravy

VODNÍ NÁDRŽ HAJANY – stavební úpravy 

je spolufinancován Evropskou unií – NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství

Datum zahájení: 23.08.2021                                                       Datum ukončení: 31.12.2021

Celkové náklady: 842 695 Kč                                                Výše poskytnuté dotace: 522 000 Kč

Hlavní cíl akce (projektu): Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu – opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992