Hasičský ples

 Slavnostní otevření nového společenského sálu v Hajanech a hasičský ples

 

Jednou z největších událostí v naší malé obci je jistě tradiční hasičský ples. Letos se konal v sobotu 25. ledna. U této příležitosti se otvíral nově zrekonstruovaný společenský sál, který do budoucna svou kapacitou uspokojí narůstající počet obyvatel, kteří si v Hajanech budují svá nová bydliště. Celou akci svými slovy zahájil starosta obce pan Miroslav Bláha, který přítomné seznámil s tím, jak rekonstrukce probíhala a také s výší investice, která byla z větší části hrazena z dotace. Poté se přestřihla páska a tímto gestem  byl oficiálně zahájen program plesu. K tanci a poslechu nám hrálo oblíbené hudební seskupení Radka Šimsy. Nechyběla ani tombola, která byla letos velmi bohatá. Pro více než dvě stě hostů jsme si připravili přes čtyři sta cen.

Příprava takové akce je velmi náročná, především časově. Proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na pořádání plesu podíleli, těm, kteří přispěli do tomboly, i těm, kteří se plesu zúčastnili, a tím podpořili zájem o dění v naší malé obci. 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992