Čarodějnice 2016

Svátek čarodějnic připadl letos na sobotu a tak se s přípravami mohlo začít v brzkých odpoledních hodinách. Nejprve hasiči obstarali dřevo a postavili honosnou vatru, nad kterou naaranžovali čarodějnici, kterou vyrobily hajanské děti pod vedením paní Edity Zíkové, paní Hanky Lisové, paní Hanky Gregorové a slečny Kačky Šimůnkové. V 17 hodin proběhlo zdobení a následné vztyčení májky. O dvě hodiny později vypuklo to pravé čarodějnické rejdění! Malé čarodějnice a malí čarodějové se shromáždili se svými lampiony a hlavní čarodějnice Zubejda ze Zboriha oficiálně zahájila večerní program. Nejprve jsme se prošli po vsi za doprovodu hudby p. Jančara. Jelikož nám při průvodu vyhládlo, opekli jsme si poté výborné buřtíky a pak velitel hasičů slavnostně podpálil vatru. Následovala volná zábava, která se protáhla do pozdních nočních hodin!

Miroslav Bláha a Zdeňka Jestřábová

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992