Dětský maškarní bál 2017

Volení zástupci neváhali a zase se jednou „plácli přes kapsu“. Usoudili, že by bylo zapotřebí pořídit novou hudební aparaturu a tak také udělali. Pod odbornou obsluhou DJ Matěje Zíky toto zařízení chrlilo jeden dětský hit za druhým i při maškarním karnevalu pro nejmen- ší, který se v sále obecního domu uskutečnil 4. února. O krásné masky v ten den rozhodně nebyla nouze. Nápaditost a fantazii při tvorbě rozličných kostýmů demonstrovali například klaun, Elsa z ledového království, malý pirát či skřítek. Aby děƟ nebyly „živeny“ jen nestárnoucími pohádkovými melodiemi, připravily pro ně kulturní referentka Hana Gregorová, Hana Lisová a Edita Zíková celou řadu tradičních i netradičních veselých soutěží. Veškeré maškarní akƟ vity od A až do Z převzaly ochotně do své režie místostarostka ZdeMasopust Hajany V sobotu 25. 2. ve 14 hodin odemkl pan starosta Miroslav Bláha masopustnímu průvodu naši obec a masky v čele s krásně ozdobeným vozem, na kterém nechyběl patron Bakus, vyrazily navšơ vit všechna stavení v Hajanech. Návštěva to byla vskutku náročná, každá hospodyně měla přichystané pohoštění, něco k snědku i na kuráž! Nakonec vše dobře dopadlo, nálada byla veselá, Bakus byl v závěru uložen do rakve, kde bude celý rok odpočívat, a my jsme se šli ohřát do naší hospůdky, kde nás čekalo bohaté občerstvení. Tak zase za rok. Zdena Jestřábová Hajany Spolupráce mezi Obecním úřadem Buzice a místními hasiči je odnepaměƟ na vynikající úrovni. A to je jen ku prospěchu všech. Vladimír Šavrda (redakčně kráceno) Růže pro dříve narozené Marii Thorovské, která s citem celý život pečuje o kapličku na mostě, bylo 26. ledna bylo 75 let. 3. února paní Blažena Blokšová oslavila 80 let, 22. února oslavila 70. narozeniny paní Drahomíra Kratochvílová. Obec přeje touto cestou všem výše uvedeným pevné zdraví, opƟ mismus, spokojenost a mnoho lásky a úcty od všech blízkých lidí. Václav Maňhal Pozvánka na buzické akce 30. dubna: Stavění májky + pálení čarodějnic s občerstvením, Pořádají SDH Buzice a Obec Buzice. Začátek v 15 hodin. Sobota 3. května: Dětský den plný her a překvapení v režii SDH Buzice a Obce Buzice. Bude probíhat v době 13.00 - 18.00 hodin. Nebude chybět chytání ryb u rybníčka a tradiční opékání buřtů. 13. května: Den matek a Den otců. Pořádá Obec Buzice. Hudba a bohaté občerstvení zajištěny. Na sále buzické bývalé školy od 14.00 - 18.00 hodin. Vladimír Šavrda Pozvánky do hospody U Čiláka KolekƟ v útulného rodinného hosƟ nce „U Čiláka“ vítá všechny své štamgasty a další příznivce v sezóně 2017 a chystá pro ně následující akce: Neděle 9. dubna: „Odemykání cyklisƟ ckých studánek“ - hromadný cykloturisƟ cký výlet po krásách okolo Buzic, spojený se symbolickým otevřením obnovené studánky u Skaličan. Akce je vhodná pro příslušníky všech věkových generací a výkonnostních stupňů. Pořadatelé doporučují užiơ terénních kol. Pro každého účastníka bezplatné občerstvení - výtečná domácí polévka a lahodná klobása. Součásơ sportovního podniku je i doprovodný program /taneční soubor, promenáda historických velocipedů aj./. Věcné ceny pro třicet jezdců! Start ve 13.30 hodin od hosƟ nce „U Čiláka“. Sobota15. dubna: Turnaj ve voleném mariáši „Memoriál Vladimíra Samce a Jiřího Himla“, spojený se staročeskými vepřovými hody. Prezentace od 11.00 hodin, první list bude vynesen ve 12.00 hodin v šenku hosƟ nce „U Čiláka“. Vladimír Šavrda Svazek obcí Blatenska - březen 2017 27 na Jestřábová s asistentkou Julií. DěƟ se mohly těšit i z bohaté tomboly. Občerstvení zajisƟ ly Jana Marassová s dcerou Sabinou. Práce s dětmi a práce pro děƟ patří mezi nejzáslužnější činy. Hajanšơ si po letošním výborně zorganizovaném maš- karním bálu mohou právem připsat „ do indexu“ další bod.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992