Halloween 2017

Halloween

V pátek 27. října jsme v Hajanech slavili svátek Halloween. V tuzemsku tento den získává rok od roku větší popularitu a v naší obci se letos uskutečnil již druhý ročník. Kolem 17. hodiny se za hospodou začaly scházet strašidelné postavičky s lucerničkami a pod vedením čarodějnice Hanky se vydaly na průvod kolem Hajan. Na prvním stanovišti je přivítal „Němý mnich“, který je nasměroval k jakési podivné nádobě, ze které si každý účastník vytáhl své oko, které musel střežit až do konce akce. Na druhém stanovišti u splávku už čekal hastrman Hajásek, který měl pro děti připravené sladké překvapení. Poté se všichni po úzké lávce přesunuli na ves, kterou prošli zpátky k hospodě, kde si opekli buřtíky a za získané oko dostali balíček sladkostí. Velký dík patří především knihovnici Hance Gregorové za přípravu akce a vedení obce za sponzorování občerstvení.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992