Jarní brigáda 2017

Vytrvalý déšť brigádníky neodradil
Stačilo, aby jaro zavolalo a hajanští se chutě pustili do úklidu a úprav
veřejných prostranství. Bohužel jaro se ozvalo poněkud nevhod 22. dubna,
kdy celý den vydatně pršelo. To však dvacítku brigádníků neodradilo a naplánovanou akci dotáhli do zdárného konce. Vedle poděkování ze strany obecního úřadu a  hasičského sboru čekal v  místním hostinci na brigádníky i  vydatný oběd.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992