Masopust 2016

Masopust v Hajanech
V sobotu 6. února 2016 pořádala obec Hajany třetí ročník Masopustu. Předešlé dva ročníky se odehrávaly ve spolupráci s obcí Chlum, letos si po vzájemné dohodě každá obec uspořádala vlastní masopustní průvod. Ten náš začal přesně ve 14,00 hod na Zbirohu před „ Bartušků“. Starosta obce pan Miroslav Bláha povolil maskám vstup do Hajan a předal jim klíč, kterým si ves odemkly. Na ozdobeném voze seděla hudba, která vždy u domu zahrála písničku na přání a každá paní domácí, která si připravila bohaté občerstvení, byla vyzvána k tanci. Na voze úplně vzadu seděl Bakus, který na celou akci dohlížel. Při ukončení průvodu byl uložen do rakve a pohřben na celý rok až do příštího Masopustu . Do akce se zapojily snad všechny věkové skupiny od nemluvňat až po seniory. Hajany ožily a všichni zúčastnění si to pěkně užili.

Kam dále

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992