Rozsvěcování vánočního stromku

Rozsvěcování vánočního stromečku

První adventní neděli  jsme se sešli u Obecního úřadu v Hajanech u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Tuto tradici započala před několika lety v naší obci paní Zdeňka Bartušková a od té doby patří k významným společenským akcím, kde se schází celá vesnice.

Jako první všechny přítomné přivítala paní Zdeňka Jestřábová a poté předala slovo    starostovi obce panu Miroslavu Bláhovi. Ten ve svém projevu shrnul uplynulý rok, seznámil občany s plány na rok budoucí a poděkoval všem za spolupráci a podporu.

Pak už dostaly slovo děti, se kterými pan Petr Štěpán ve spolupráci s paní Editou Zíkovou a paní Hankou Gregorovou krásně nacvičili tradiční české koledy. Vystoupení se konalo před naším ručně malovaným betlémem, který  již loni při své premiéře sklidil od místních velký obdiv.

V závěru si malí i velcí rozebrali připravené dárky, občerstvili se připravenými pochutinami a za poslechu tradičních vánočních písní se rozcházeli do svých příbytků.

Advent je období očekávání, bilancování, zamyšlení a smíření.  A o tom bylo i naše setkání!

 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992