Tíkrálová sbírka7.1. 2017

Tříkrálová sbírka 2017 byla navzdory počasí velice úspěšná. Na Strakonicku a Blatensku vybrali koledníčci do kasiček 30 6837Kč. Celá částka byla odeslána na centrální konto Tříkrálové sbírky. Do Oblastní charity Strakonice se vrátí 65% z této částky, tedy 199 444Kč. Tyto finance budou použity na ná- kup automobilu pro terénní služby. Koledníčci to letos neměli vůbec jednoduché. Trápil je sníh a mráz. I přesto zpívali jako o život a snažili se přinést lidem skuteč- nou radost a požehnání. Konali dobro, co jim síly stačily. Nutno podotknout, že lidé na nás byli letos skutečně vlídní. Otevírali s úsměvem, dokázali ocenit snahu koledníčků a zahřát vlídným slovem a někdy i čajem. Poděkování patří všem, kteří koledníčky vlídně přijali a přispěli na dobrý účel. Obrovský dík patří také koledníčkům a jejich rodičům, vedoucím skupinek, organizátorům a farnostem. Je nutné také vyzdvihnout velkou zásluhu účinkujících na tříkrálových koncertech v Blatné a Strakonicích. 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992