HAJANY - popis

Hajany leží při silnici z Blatné do Lnář, a při potoku kocelovickém, v rovině. Směrem východním zvédá se holý vrch "Zbiroh", 481 m vysoký. Jižně od Hajan jest rovina, zabírající větší část katastru. Směrem severním povrch stoupá ostřeji, směrem k Chlumu mírněji. Obec je obklopena následujícími katastry: na severu kocelovickým, na západě tchořovickým, na jihu blatenským a částečně tchořovickým, na východě chlumským.

Jako převážná část vesnic na Blatensku je zemědělská, je tomu tak i u Hajan. Obyvatelstvo živí se zemědělstvím. Úřady jsou v Blatné a sice okresní úřad (dříve c.k. okresní hejtmanství), soud, berní správa a berní úřad, důchodkový úřad, evidenční katastr, četnická stanice, pošta, farní úřad, školu obecnou navštěvují děti v Kocelovicích, zdravotním obvodem patří Hajany do Lnář.

Na návsi stojí mešní kaple sv. Anny, vystavená roku 1900. Nejbližší stanice "Blatná" místní dráhy Strakonice - Blatná - Březnice a Blatná - Nepomuk.

Hajany protíná jediná okresní silnice, část Blatná - hajany a Hajany - Lnáře, převzaty byly od správy okresu roku 1877. Nejblíže položené obce kol Hajan: Chlum, Tchořovice, Kocelovice, Lnáře a Blatná (město). Menší nákupy pořizují se v místě, větší v Blatné. Na trhy vodí se do Blatné, Kasejovic, také do Sedlice i Březnice.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992