SPOLEK OCHOTNÍKŮ

Založen v roce 1898 Václ. Voříškem synem rol. z č. 16 pod názvem: "Čtenářsko - ochotnická jednota - Vlastimil -" v Hajanech. Hned po založení pořízeno jeviště.

Dříví na podlahu - podium daroval Mat. Voříšek, rolník a hostinský č. 16, kde byla spolková místnost.

Duší spolku byl Václ. Voříšek. Spolek udržel se v činnosti až do války. Po válce sehrána řada div. her, ale nečleny. Divadla pořádal kroužek mládeže, výtěžek použit k účelům národním, pak ku postavení pomníku padlým ve světové válce.

Na počátku roku 1920 rozešel se spolek, knihovna více jak 100 svazků připadla obci a stala se základem obecní knihovny. Jeviště a pokladní hotovost 23 Kč darováno sboru dobrovolných hasičů.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992