Výpisky z obecní kroniky - kronika končí letopočtem 1933

Většina názorů našich vísek pochází buď od jmen osobních aneb jako Hajany pošlé z okolností přírodních, od blízkého háje. Náležely ve 14. století k panství rožmitálskému, neboť majitelem Hajan jmenuje se totiž roku 1318 Buzek či Bohuslav z Rožmitála, erbu sviní hlava. Páni erbu tohoto, kterým Palacký dal jméno "Buzici" pocházeli od Jetříška Buzovice neb Buzice (1109-10).

Ale rozrodili se ve dvou pošlostech , z nichž jedna pocházela od Jiřího Jiříkovice (1148-1209)¨a druhá od Jaroslava (1193-1211). Ti první se nazývali Zajíci, ti druzí páni z Březnice a Rožmitála.

Z druhé pošlosti přibrali si do erbu lva. Roku 1393 náležely Hajany panu Vilémovi ze Želče, erbu stříbrné růže, na červeném štítě, z pošlosti pánů z Landšteina. Pole Vilémovy v Hajanech nebyly dlouhý čas vzdělány, ale jmenovaného roku počal se z nich zase platiti desátek k faře Kocelovické, kamž také připojeny byly. Po smrti Viléma daroval je král Václav r. 1406 Dominikovi, převoru kláštera v Ústí nad Lužnici.

Havel, převor kláštera, ale již r. 1415 s povolením dědičných pánů Hajany zase prodal. Po prodeji a pak zničení téhož kláštera Husity, dostaly se v držení nám neznámého rodu. 28. srpna 1430 psal se Hrdoň z Maršovic, sezením na Hajanech, erbu růže. Buzek z Bernertic (1387-1437) psal se také z Maršovic, jinak z Drahova.

Příjmení z Maršovic vede nás k tomu, že tento pocházel z pánů z Maršovic, kteří se původně psali z Ústupenic. Všichni erbu růže patřili k prvnímu rodu v Čechách ku př. páni z Rožmberka, z Hradce, z Landšteina, z Krumlova, Sezimové z ˇustí, z Načerace atd.

Roku 1558 patřily Hajany s krčmou k Blatné, od kteréžto doby sdílely společný osud s panstvím blatenským.

Kronika obce Hajany od jejího osamostatnění r. 1993 až do roku 2000.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992