Kaple sv. Anny

Doslovný přepis z hajanské kroniky: Kaple byla vystavena v roce 1900. Kapličku dala vystavěti obec na návsi místo staré malé, ale zděné kapličky, která stála před dnešními stájemi č. 8, krytá šindelem. Největší zasluhu měl o postavení Josef sedláček č. 14, u kterého se účty zachovaly.

Prováděna sbírka upisováním, splácení dle možnosti. Upsaný obnos nedalo jen pár občanů.
Na stavbu kaple pronajata honitba velkostatku lnářskému, nejprve na 6 let za 600 zl. a pak ještě na 3 léta - 300zl. Mimo to závazal se velkostatek lnářský dáti zdarma dříví na krov a latě, jakož i plán na kaply.
Plán vypracoval ředitel panství Ing. Lambert Pávek.

Občané dodali zdarma povozy a různé práce. Kaple po dlouhých poradách zasvěcena sv. Anně.

Stavbu provedl mistr zednický Hlína z Radošic, práci zednickou, tesařskou, kamenickou a truhlářskou.
Ing. Lam. Pávek dal svým nákladem vymalovati kapli.

Lustr darovali manželé Sedláčkovi č. 14. Kmotrou při svěcení kaple byla svob. pí Helena z Lilgenau ve Lnářích.
Obraz nad oltář daroval poštmistr z Blatné.

Základní kamen byl posvěcen 17. června 1900. Kamen s letopisem posvětil (snad) P. jan Laitl, katecheta z Blatné za veliké účasti lidu (dle zápisu pamět. knihy sb. hasičského).

Kaple slavnostně posvěcena opět za přítomnosti velkého množství lidu, zástupců úřadů, spolků p. děkanem blat. P. V. Jíněm a to dne 28. října, odložená schválně o týden i s havelským posvícením.

Kříž před kapli pěkná práce kamenická, postaven byl r. 1859 (snad jako pomník po válce?).
Při stavbě kaple byl chemicky vyčištěn a převezen k nové kapli.

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992