MĚSTO BLATNÁ, ZÁMEK BLATNÁ

První dochovaná zmínka o Blatné pochází z roku 1235. Před koncem 13. století je doložena existence hradu v souvislosti s majetkovými převody. Nejstarší částí hradu je neúplně dochovaná románská centrální kaple z doby kolem roku 1220. Je pravděpodobné, že již v první polovině 13. století zde byl palác s kaplí, ohrazený zděnou hradbou. V té době byla Blatná v držení Bavorů ze Strakonic.

 

Středověký stavební vývoj hradu je poměrně složitý. K obvodové hradbě předhradí, datované k přelomu 13. a 14. století, přibývaly další stavby. Před rokem 1407 to byl Starý palác v severozápadní části hradu, postavený za dalších majitelů Blatné, pánů z Rožmitálu. Výjimečná malířská výzdoba interiéru sálu ve druhém patře Starého paláce je patrně dílem malíře ze zemí frankovlámské oblasti, který pravděpodobně přicestoval s panem Lvem z Rožmitálu v roce 1467 ze západní Evropy.

Malby byly restaurovány společně se stavební obnovou paláce v letech 1974 - 1975. Nástěnné malby restaurované v roce 1977 jsou též ve druhém patře vstupní věže: Datování maleb do doby kolem roku 1480 určuje i stáří věže. Na věž navazuje kaple z 19. století se zbytky staršího zdiva a jihovýchodní budova z 15. století, upravovaná v polovině 19. století architektem B. Gruberem.

Následuje Rejtův palác v jihozápadní části, postavený v letech 1515 - 1530 Benediktem Rejtem a obsahující i části staršího zdiva. Do předrejtovské výstavby se ještě řadí palác z počátku 15. století, přestavěný za hrabat z Rozdražova koncem 16. století. Současně s přestavbou tohoto paláce vzniklo i nižší křídlo s kuchyní a vinopalnou, připojující se ke Starému paláci.

V letech 1763 - 1767 byl tehdejšími majiteli Blatné, uherským rodem Serényiů, po požáru přestavěn Rozdražovský palác v barokním slohu.

 

 

Víte, že
První písemná zmínka o vsi pochází z roku...?
1308
Kaplička sv. Anny pochází z roku...?
1900
Hajany se osamostatnily až v roce...?
1992